Kursy komputerowe

Szanowni Mieszkańcy,

 

Gmina Góra Kalwaria zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

Zorganizowane zostaną atrakcyjne szkolenia tematyczne z zakresu:
a) Rodzic w Internecie
b) Mój biznes w sieci
c) Moje finanse i transakcje w sieci
d) Działam w sieciach społecznościowych
e) Tworzę własną stronę internetową (blog)
f) Rolnik w sieci
g) Kultura w sieci

 

Szczegółowy opis szkoleń: Kliknij tutaj

 

Planowany termin realizacji szkoleń: luty 2019 - czerwiec 2019

 

Miejsce szkoleń: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii ul. Sajny 16

 

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby powyżej 25. roku życia z terenu województwa mazowieckiego, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pracujący i bezrobotni, a także osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkim uczestnikom zapewniamy catering oraz materiały edukacyjne.

 

Nabór uczestników szkoleń będzie odbywać się w trybie otwartym i ciągłym, aż do wyczerpania wolnych miejsc. Jeden uczestnik może skorzystać tylko z jednego modułu szkoleniowego. Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria (ul. 3 Maja 10 (pok.110) lub przesłać skan formularza zgłoszeniowego z własnoręcznym podpisem na adres: jawinternecie@gorakalwaria.pl dostępnym TUTAJ.

 

Regulamin rekrutacyjny dostępny jest TUTAJ.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 727 95 16 507 196 818

 

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura, która ogłasza konkursy grantowe i wspomaga realizację projektów pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym

--

z "Góry" pozdrawiam

Monika Maciak

Kierownik Referatu

Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji

Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria

ul. 3-go Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria

tel. 22 727 34 11 wew. 140