O NAS

STATUT

GALERIA

KONTAKT

PLAN PRACY

ZARZĄD

O NAS

STATUT

GALERIA

KONTAKT

PLAN PRACY

ul. Saperów 9

05-530 Góra Kalwaria

emerycigk@op.pl

 

tel. st. 22 72 73 984

 

tel. kom. 504 893 240

 

 

GODZINY PRACY BIURA

 

wtorek i piątek

od godz. 9.00 - 13.00

 

Siedziba Oddziału

 

 

  Członkowie związku korzystający z wyjazdów na wczasy i wycieczki proszeni są o zapoznanie się z regulaminem wyjazdów.

 

 

 

   Przypominamy wszystkim członkom związku o obowiązku opłacania składek członkowskich.

   Wysokość składki rocznej od 2020 r. będzie wynosiła 36,- zł.

 

   Jednocześnie informujemy, że zgodnie ze statutem, zaległość w ich regulowaniu przekraczająca 12 miesięcy (§ 13 pkt 3 statutu)   powoduje skreślenie i utratę praw członkowskich.

 

Opłaty za wczasy, wycieczki i wyjazdy do teatru należy wpłacać na konto: 

77 8003 0003 2001 0009 8759 0001

 

 

ZARZĄD

​​​​​​LEKI 75+

LEKI REFUNDOWANE

SPZOZ

Góra Kalwaria

SP ZOZ Góra Kalwaria

NFZ  DLA PACJENTA

ARCHIWUM

        Zapisy na imprezy organizowane w 2019 roku

 

                          23 października 2018

 

 

     Zarząd O/Rejonowego PZERiI w Górze Kalwarii informuje, że trwają zapisy na imprezy organizowane przez nasz Związek w 2019 r.

           Spotkanie WIGILIJNO-NOWOROCZNE  

 

                          21 listopada 2018

 

     Zarząd O/Rejonowego PZERiI w Górze Kalwarii zaprasza na spotkanie
                                            

                              "WIGILIJNO-NOWOROCZNE"  

 

                   w dniu 15.XII.2018 r. /sobota/ o godz. 12:00 w lokalu 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii przy ul. Księdza Sajny 16.

           Wyjazdy na wczasy i wycieczki

 

                          20 listopada 2018

 

    Członków związku korzystających z wyjazdów na wczasy i wycieczki organizowanych przez nasz oddział prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem wyjazdów udostępnionym do wglądu w siedzibie związku.

                                Wyjazd do Wilanowa

 

                        27 grudnia 2018

 

 

     Zapraszamy na zwiedzanie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Ogrodu Świateł w dniu 26.01.2019 r. (sobota).

              Wyjazd o godz. 13:00 z parkingu przy kinie "Uciecha".

 

Informacja i zapisy w biurze Związku.

          

               

                                    Wyjazd do teatru

             

                                  25 stycznia 2019

 

        Zarząd Oddziału PZERiI w Górze Kalwarii zaprasza do "Teatru Żydowskiego"

 

na spektakl

 

"OBERŻA POD ZŁOTYM ROGIEM"

 

w dniu 15 marca 2019 r. (piątek)

 

                       Wyjazd o godz. 17:00 z parkingu przy kinie "Uciecha".

 

        Informacje i zapisy w biurze Związku.

 

Szkolenia komputerowe dla dorosłych 

 

                             30 stycznia 2019

 

          Bezpłatne szkolenia komputerowe organizowane przez Urząd Gminy szansą na         ułatwienie załatwiania spraw za pomocą internetu w zakresie:

- e-administracji

 

- spraw finansowych

 

- biznesu

 

- spraw urzędowych

 

- bankowości internetowej

Zapisy

i

Szczegółowy opis szkoleń

Weź udział w szkoleniu!!!

 U W A G A !

 

                   13 lutego 2019

   

     Są jeszcze wolne miejsca:

 

                                         - na turnus rehabilitacyjny w TRUSKAWCU                                                                     w terminie 23.08 - 04.09.2019 r.

     

                                         - na wczasy z rehabilitacją w MIELNIE-UNIEŚCIU

                                             w terminie 22.06 -05.07.2019 r.

 

     Chętnych zapraszamy do biura Związku.                                             

U W A G A !

 

                      10 kwietnia 2019

 

 

    Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Górze Kalwarii informuje, że są jeszcze wolne miejsca na wyjazdy wypoczynkowe i wypoczynkowo-rekreacyjne:

     • OW Murena w Krynicy Morskiej - 1 miejsce, termin - 6-18 czerwca 2019 r                     pobyt wypoczynkowy, odpłatność (z transportem i ubezpieczeniem) - 1540,- zł

      ORW SUS Mrzeżyno - 2 miejsca, termin - 15 - 29 czerwca 2019 r - pobyt                       wypoczynkowo-rehabilitacyjny, odpłatność (z transp. i ubezp.) - 1600,- zł

     • Sanatorium "POŁUDNIOWY" w Truskawcu - 3 miejsca, termin 

        23 sierpnia - 4 września 2019 r - pobyt rehabilitacyjno-wypoczynkowy,

        odpłatność - 330,- € (przeliczane na PLN w dniu przelewu faktury) +

        400,- zł transport + 20,- zł ubezpieczenie.

     • ORW Floryn Mielno-Unieście - 1 miejsce, termin - 22 czerwca - 5 lipca 2019 r.
        
pobyt rehab.-wypoczynkowy, odpłatność (z transp. i ubezp.) - 1560,- zł

  

    Informujemy, że całkowity koszt wycieczki do Wisły w dniach 14 - 18 maja 2019 r.
wynosi - 775,- zł. Termin uregulowania wpłaty: 7 maja 2019 r.

 

     

    Zapisy są przyjmowane w siedzibie Oddziału PZERiI we wtorki i piątki w godz. 9.00 - 13.00.

 

 

WCZASY W CHORWACJI

 

Wczasy w Chorwacji w miejscowości Podgora. Termin - 14 - 23.09.2019 r.

          

                    Cena 1790,- zł.

           W cenie:

         - nocleg tranzytowy z kolacją i śniadaniem,

         - 7 noclegów, śniadań i obiadokolacji w Chorwacji.

        

            W czasie pobytu:

         - wycieczka do Makarskiej, stolicy regionu i do Sanktuarium Vepric,

         - zwiedzanie z przewodnikiem Górnej Podgory i Tucepi.

    

            W drodze powrotnej nocleg tranzytowy z kolacją i śniadaniem oraz zwiedzanie
         Budapesztu.

 

            Informacje w siedzibie Oddziału PZERiI we wtorki i piątki w godz. 9:00 - 13:00.

Z A W I A D O M I E N I E

 

                    10 maja 2019  

     

      Zarząd Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów O/Rejonowy w Górze Kalwarii zawiadamia, że zebranie sprawozdawcze członków odbędzie się w dniu 24.05.2019 r. (piątek) o godz. 10.30, a w przypadku braku kworum w II terminie o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału przy ulicy Saperów 9.

 

        Porządek zebrania:

 

1. Otwarcie

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Oddziału w 2018 r.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r.

6. Omówienie planu pracy i preliminarza budżetowego na 2019 r.

7. Dyskusja

8. Przyjęcie uchwał i wniosków

9. Zakończenie zebrania

W Y C I E C Z K A

 

   Wycieczka jednodniowa Sandomierz - Baranów Sandomierski 3 sierpnia 2019 r.

 

Koszt  wycieczki 95,- zł (zwiedzanie + obiad).

 

Zapisy w siedzibie Oddziału PZERiI.

CZĘSTOCHOWA

 

                            01 czerwca 2019

 

      Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Górze Kalwarii informuje, że

 11 września 2019 r. organizowana jest

WYCIECZKA - PIELGRZYMKA

do CZĘSTOCHOWY

 

    Wyjazd z parkingu przed kinem "Uciecha" o godz. 6:00.

Koszt wycieczki 55,- zł.

 

Zapraszamy.

POŻEGNANIE LATA I GRZYBOBRANIE

 

                           01 czerwca 2019

 

     PZERiI Oddział Góra Kalwaria zaprasza na grzybobranie i pożegnanie lata

 

w Okunince nad Jeziorem Białym

 

   Termin wypoczynku 22 - 26 września 2019 r.   Koszt pobytu 570,- zł.

 

Zapraszamy.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

O/Rejonowy Góra Kalwaria

emerycigk@op.pl

+48 504 893 240

+48 22 72 73 984

Turnusy pro-zdrowotne w 2020 r.

 

       Zarząd PZERiI Oddział Góra Kalwaria przedstawia propozycje zagranicznych turnusów pro-zdrowotnych na 2020 r. Zainteresowanych zapraszamy do biura związku w celu uzyskania bliższych informacji.

 

     Białoruś

 

      Sanatorium „Brestagrozdravnitsa” - termin: 19 - 28 maja 2020 r.

 

         Przewidywany koszt wyjazdu: ~ 1 550,- zł.

 

 

 

 

 

      Rumunia

 

       Wczasy pro-zdrowotne w Eforie Sud termin:  05 - 17 września 2020 r.

 

       Przewidywany koszt wyjazdu: ~ 2 600,- zł.

 

 

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ

 

 

                    10 stycznia 2020 r.

 

U W A G A

 

                               26 lutego 2020 r.

 

   Zwolniło się jedno miejsce do sanatorium Brestagrozdravnitsa

 

na Białorusi  w terminie 19 - 28.05.2020 r.

 

   Bliższych informacji udzielamy w biurze związku lub telefonicznie

 

we wtorki i piątki w godz. 9:00 - 13:00. 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin wyjazdów

U W A G A !

 

                 08.04.2020 r.

 

       Zarząd PZERiI O/Góra Kalwaria informuje, iż wyjazd do sanatorium na Białorusi planowany w dniach 19 - 28 maja 2020 r. zostanie przesunięty na późniejszy termin.

       O nowym terminie wyjazdu poinformujemy w drugiej  połowie kwietnia.

 

 

          

         15  maja 2020

 

          26 maja 2020

 

 

 

 

              04 czerwca 2020

 

          10 czerwca 2020

 

 

              21 lipca 2020             

 

 

             21 lipca 2020

 

U W A G A

 

          Przypominamy o uregulowaniu składek za rok 2020 w wysokości 
   36,- zł. za cały rok (3,- zł. miesięcznie).

          Należność za składki można regulować wpłacając na  nasze         konto w B.S. Góra Kalwaria n/k 77 8003 0003 2001 0009 8759 0001.       

 

             28 lipca 2020

 

 

 

 

 

 

                 26 września 2020 

 

      

 

 

          26 września 2020

 

 

           30 września 2020

 

 

 

 

            14 października 2020

 

 

           20 października 2020

 

 

 

 

 

           19 listopada 2020