O NAS

STATUT

GALERIA

KONTAKT

PLAN PRACY

ZARZĄD

O NAS

STATUT

GALERIA

KONTAKT

PLAN PRACY

ul. Saperów 9

05-530 Góra Kalwaria

emerycigk@op.pl

 

tel. st. 22 72 73 984

 

tel. kom. 504 893 240

 

 

GODZINY PRACY BIURA

 

wtorek i piątek

od godz. 9.00 - 13.00

 

Siedziba Oddziału

 

 

  Członkowie związku korzystający z wyjazdów na wczasy i wycieczki proszeni są o zapoznanie się z regulaminem wyjazdów.

 

 

 

   Przypominamy wszystkim członkom związku o obowiązku opłacania składek członkowskich.

   Wysokość składki rocznej od 2020 r. będzie wynosiła 36,- zł.

 

   Jednocześnie informujemy, że zgodnie ze statutem, zaległość w ich regulowaniu przekraczająca 12 miesięcy (§ 13 pkt 3 statutu)   powoduje skreślenie i utratę praw członkowskich.

 

Opłaty za wczasy, wycieczki, wyjazdy do teatru oraz składkę roczną należy wpłacać na konto: 

 

77 8003 0003 2001 0009 8759 0001

 

 

ZARZĄD

​​​​​​LEKI 75+

LEKI REFUNDOWANE

SPZOZ

Góra Kalwaria

SP ZOZ Góra Kalwaria

NFZ  DLA PACJENTA

ARCHIWUM

        Zapisy na imprezy organizowane w 2019 roku

 

                          23 października 2018

 

 

     Zarząd O/Rejonowego PZERiI w Górze Kalwarii informuje, że trwają zapisy na imprezy organizowane przez nasz Związek w 2019 r.

           Spotkanie WIGILIJNO-NOWOROCZNE  

 

                          21 listopada 2018

 

     Zarząd O/Rejonowego PZERiI w Górze Kalwarii zaprasza na spotkanie
                                            

                              "WIGILIJNO-NOWOROCZNE"  

 

                   w dniu 15.XII.2018 r. /sobota/ o godz. 12:00 w lokalu 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii przy ul. Księdza Sajny 16.

           Wyjazdy na wczasy i wycieczki

 

                          20 listopada 2018

 

    Członków związku korzystających z wyjazdów na wczasy i wycieczki organizowanych przez nasz oddział prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem wyjazdów udostępnionym do wglądu w siedzibie związku.

                                Wyjazd do Wilanowa

 

                        27 grudnia 2018

 

 

     Zapraszamy na zwiedzanie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Ogrodu Świateł w dniu 26.01.2019 r. (sobota).

              Wyjazd o godz. 13:00 z parkingu przy kinie "Uciecha".

 

Informacja i zapisy w biurze Związku.

          

               

                                    Wyjazd do teatru

             

                                  25 stycznia 2019

 

        Zarząd Oddziału PZERiI w Górze Kalwarii zaprasza do "Teatru Żydowskiego"

 

na spektakl

 

"OBERŻA POD ZŁOTYM ROGIEM"

 

w dniu 15 marca 2019 r. (piątek)

 

                       Wyjazd o godz. 17:00 z parkingu przy kinie "Uciecha".

 

        Informacje i zapisy w biurze Związku.

 

Szkolenia komputerowe dla dorosłych 

 

                             30 stycznia 2019

 

          Bezpłatne szkolenia komputerowe organizowane przez Urząd Gminy szansą na         ułatwienie załatwiania spraw za pomocą internetu w zakresie:

- e-administracji

 

- spraw finansowych

 

- biznesu

 

- spraw urzędowych

 

- bankowości internetowej

Zapisy

i

Szczegółowy opis szkoleń

Weź udział w szkoleniu!!!

 U W A G A !

 

                   13 lutego 2019

   

     Są jeszcze wolne miejsca:

 

                                         - na turnus rehabilitacyjny w TRUSKAWCU                                                                     w terminie 23.08 - 04.09.2019 r.

     

                                         - na wczasy z rehabilitacją w MIELNIE-UNIEŚCIU

                                             w terminie 22.06 -05.07.2019 r.

 

     Chętnych zapraszamy do biura Związku.                                             

U W A G A !

 

                      10 kwietnia 2019

 

 

    Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Górze Kalwarii informuje, że są jeszcze wolne miejsca na wyjazdy wypoczynkowe i wypoczynkowo-rekreacyjne:

     • OW Murena w Krynicy Morskiej - 1 miejsce, termin - 6-18 czerwca 2019 r                     pobyt wypoczynkowy, odpłatność (z transportem i ubezpieczeniem) - 1540,- zł

      ORW SUS Mrzeżyno - 2 miejsca, termin - 15 - 29 czerwca 2019 r - pobyt                       wypoczynkowo-rehabilitacyjny, odpłatność (z transp. i ubezp.) - 1600,- zł

     • Sanatorium "POŁUDNIOWY" w Truskawcu - 3 miejsca, termin 

        23 sierpnia - 4 września 2019 r - pobyt rehabilitacyjno-wypoczynkowy,

        odpłatność - 330,- € (przeliczane na PLN w dniu przelewu faktury) +

        400,- zł transport + 20,- zł ubezpieczenie.

     • ORW Floryn Mielno-Unieście - 1 miejsce, termin - 22 czerwca - 5 lipca 2019 r.
        
pobyt rehab.-wypoczynkowy, odpłatność (z transp. i ubezp.) - 1560,- zł

  

    Informujemy, że całkowity koszt wycieczki do Wisły w dniach 14 - 18 maja 2019 r.
wynosi - 775,- zł. Termin uregulowania wpłaty: 7 maja 2019 r.

 

     

    Zapisy są przyjmowane w siedzibie Oddziału PZERiI we wtorki i piątki w godz. 9.00 - 13.00.

 

 

WCZASY W CHORWACJI

 

Wczasy w Chorwacji w miejscowości Podgora. Termin - 14 - 23.09.2019 r.

          

                    Cena 1790,- zł.

           W cenie:

         - nocleg tranzytowy z kolacją i śniadaniem,

         - 7 noclegów, śniadań i obiadokolacji w Chorwacji.

        

            W czasie pobytu:

         - wycieczka do Makarskiej, stolicy regionu i do Sanktuarium Vepric,

         - zwiedzanie z przewodnikiem Górnej Podgory i Tucepi.

    

            W drodze powrotnej nocleg tranzytowy z kolacją i śniadaniem oraz zwiedzanie
         Budapesztu.

 

            Informacje w siedzibie Oddziału PZERiI we wtorki i piątki w godz. 9:00 - 13:00.

Z A W I A D O M I E N I E

 

                    10 maja 2019  

     

      Zarząd Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów O/Rejonowy w Górze Kalwarii zawiadamia, że zebranie sprawozdawcze członków odbędzie się w dniu 24.05.2019 r. (piątek) o godz. 10.30, a w przypadku braku kworum w II terminie o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału przy ulicy Saperów 9.

 

        Porządek zebrania:

 

1. Otwarcie

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Oddziału w 2018 r.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r.

6. Omówienie planu pracy i preliminarza budżetowego na 2019 r.

7. Dyskusja

8. Przyjęcie uchwał i wniosków

9. Zakończenie zebrania

W Y C I E C Z K A

 

   Wycieczka jednodniowa Sandomierz - Baranów Sandomierski 3 sierpnia 2019 r.

 

Koszt  wycieczki 95,- zł (zwiedzanie + obiad).

 

Zapisy w siedzibie Oddziału PZERiI.

CZĘSTOCHOWA

 

                            01 czerwca 2019

 

      Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Górze Kalwarii informuje, że

 11 września 2019 r. organizowana jest

WYCIECZKA - PIELGRZYMKA

do CZĘSTOCHOWY

 

    Wyjazd z parkingu przed kinem "Uciecha" o godz. 6:00.

Koszt wycieczki 55,- zł.

 

Zapraszamy.

POŻEGNANIE LATA I GRZYBOBRANIE

 

                           01 czerwca 2019

 

     PZERiI Oddział Góra Kalwaria zaprasza na grzybobranie i pożegnanie lata

 

w Okunince nad Jeziorem Białym

 

   Termin wypoczynku 22 - 26 września 2019 r.   Koszt pobytu 570,- zł.

 

Zapraszamy.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

O/Rejonowy Góra Kalwaria

emerycigk@op.pl

+48 504 893 240

+48 22 72 73 984

Turnusy pro-zdrowotne w 2020 r.

 

       Zarząd PZERiI Oddział Góra Kalwaria przedstawia propozycje zagranicznych turnusów pro-zdrowotnych na 2020 r. Zainteresowanych zapraszamy do biura związku w celu uzyskania bliższych informacji.

 

     Białoruś

 

      Sanatorium „Brestagrozdravnitsa” - termin: 19 - 28 maja 2020 r.

 

         Przewidywany koszt wyjazdu: ~ 1 550,- zł.

 

 

 

 

 

      Rumunia

 

       Wczasy pro-zdrowotne w Eforie Sud termin:  05 - 17 września 2020 r.

 

       Przewidywany koszt wyjazdu: ~ 2 600,- zł.

 

 

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ

 

 

                    10 stycznia 2020 r.

 

U W A G A

 

                               26 lutego 2020 r.

 

   Zwolniło się jedno miejsce do sanatorium Brestagrozdravnitsa

 

na Białorusi  w terminie 19 - 28.05.2020 r.

 

   Bliższych informacji udzielamy w biurze związku lub telefonicznie

 

we wtorki i piątki w godz. 9:00 - 13:00. 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin wyjazdów

U W A G A !

 

                 08.04.2020 r.

 

       Zarząd PZERiI O/Góra Kalwaria informuje, iż wyjazd do sanatorium na Białorusi planowany w dniach 19 - 28 maja 2020 r. zostanie przesunięty na późniejszy termin.

       O nowym terminie wyjazdu poinformujemy w drugiej  połowie kwietnia.

 

 

          

         15  maja 2020

 

          26 maja 2020

 

 

 

 

              04 czerwca 2020

 

          10 czerwca 2020

 

 

              21 lipca 2020             

 

 

             21 lipca 2020

 

U W A G A

 

          Przypominamy o uregulowaniu składek za rok 2020 w wysokości 
   36,- zł. za cały rok (3,- zł. miesięcznie).

          Należność za składki można regulować wpłacając na  nasze         konto w B.S. Góra Kalwaria n/k 77 8003 0003 2001 0009 8759 0001.       

 

             28 lipca 2020

 

 

 

 

 

 

                 26 września 2020 

 

      

 

 

          26 września 2020

 

 

           30 września 2020

 

 

 

 

 

           20 października 2020

 

 

 

 

 

           19 listopada 2020

 

 

 

                    04 grudnia 2020

 

 

 

 

                     14 grudnia 2020

 

 

 

               30 grudnia 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  15 stycznia 2021

 

                   

                       19 marca 2021

 

                 

                    27 marca 2021

 

 

                  08 kwietnia 2021

 

       

                 15 kwietnia 2021

 

          10 maja 2021

 

            17 maja 2021

 

           

               01 czerwca 2021

 

 

 

 

 

                   09 lipca 2021

 

 

 

 

 

              22 lipca 2021

 

 

 

                 24 lipca 2021