O   N A S

      Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów działa na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria od roku 1962. Od 01-01-2007 roku działamy jako Oddział Rejonowy ogólnopolskiej organizacji pozarządowej PZERiI. Od 24-05-2013 roku Oddział powiększył się o koło Nr 1 w Baniosze. Obecnie Oddział liczy 538 członków, w tym 111 członków w kole Nr 1 w Baniosze.

     Siedziba naszego oddziału znajduje się na terenie byłej Jednostki Wojskowej w lokalu dawnego kasyna. 

     Działalność nasza, to potrzeba zagospodarowania wolnego czasu i aktywizacja osób w wieku emerytalnym z terenu naszej gminy poprzez organizowanie różnych form życia kulturalnego, artystycznego, sportowego i turystycznego w postaci wycieczek jednodniowych i kilkudniowych, pobytów wypoczynkowych nad morzem, wyjazdów do teatru i muzeum. Duże spotkania integracyjno - świąteczne takie jak Dzień Inwalidy i  Dzień Seniora organizowane w Górze Kalwarii (200-220 osób) i w Baniosze (100-120 osób) są okazją do spotkań i wymiany doświadczeń.

    Organizujemy wieczorki, pikniki, ogniska, spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Andrzejki oraz zabawy karnawałowe i Sylwestra.

    W naszej siedzibie we współpracy z grupą Communio-Graphis organizowane są wystawy malarstwa, fotografiki, koronkarstwa oraz rękodzieła. Pod patronatem Urzędu Miasta i Gminy działa również Mazowieckie Lokalne Centrum Kompetencji, w którym jest 5 stanowisk komputerowych podłączonych do sieci internetowej. Centrum umożliwia zapoznanie się z obsługą komputera, obsługą podstawowych aplikacji komputerowych oraz swobodne korzystanie z internetu.

    Członkowie naszego Oddziału są słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii.

3 lutego 2016 roku zostaje powołana Gminna Rada Seniorów w składzie 12 osób - 4 osoby to członkowie naszego Związku.

    W 2016 roku członkowie nasi pięciokrotnie wyjeżdżali do teatru i muzeum w Warszawie. Odpoczynek letni został zorganizowany w ośrodkach wypoczynkowych w Darłówku i Krynicy Morskiej dla 96 osób z Góry Kalwarii i 50 osób z Koła  Nr 1 z Baniochy.  

 

                                                                                                                                                                                        c.d.n.    

   

O NAS

STATUT

GALERIA

KONTAKT

PLAN PRACY

ZARZĄD

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

O/Rejonowy Góra Kalwaria

emerycigk@op.pl

 

+48 504 893 240

+48 22 72 73 984