+48 22 72 73 984

+48 504 893 240

emerycigk@op.pl

 

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

O/Rejonowy Góra Kalwaria

ZARZĄD

PLAN PRACY

KONTAKT

GALERIA

STATUT

O NAS

      Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów działa na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria od roku 1962. 
Od 01-01-2007 roku działamy jako Oddział Rejonowy ogólnopolskiej organizacji pozarządowej PZERiI. Od 24-05-2013 roku oddział powiększył się o koło Nr 1 w Baniosze. Obecnie nasz oddział liczy 586 członków, w tym 124 członków
w kole Nr1 w Baniosze.

     Siedziba naszego oddziału znajduje się na terenie byłej Jednostki Wojskowej w lokalu dawnego kasyna. 

     Działalność nasza, to potrzeba zagospodarowania wolnego czasu i aktywizacja osób w wieku emerytalnym z terenu naszej gminy poprzez organizowanie różnych form życia kulturalnego, artystycznego, sportowego i turystycznego            w postaci wycieczek jednodniowych i kilkudniowych, pobytów wypoczynkowych w kraju i za granicą, wyjazdów do teatru
i muzeów.

     Duże spotkania integracyjno-świąteczne takie jak Dzień Inwalidy i Dzień Seniora organizowane w Górze Kalwarii (200-220 osób) i w Baniosze (100-120 osób) są okazją do spotkań i wymiany doświadczeń. Na spotkaniach z okazji Dnia Seniora tradycyjnie wyróżniamy drobnymi upominkami naszych 75-letnich członków.

  Organizujemy wieczorki, pikniki, ogniska, spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Andrzejki oraz zabawy karnawałowe i Sylwestra.

    W naszej siedzibie we współpracy z grupą Communio-Graphis organizowane są wystawy malarstwa, fotografiki, koronkarstwa oraz rękodzieła.

     Pozyskujemy sponsorów oraz członków wspierających, aby uzyskać potrzebne w naszej działalności środki finansowe i rzeczowe. Członkowie wspierający to osoby niespełniające warunków wiekowych, ale darzące nas sympatią i chęcią uczestniczenia w życiu naszej organizacji.

    Wydajemy zaświadczenia uprawniające do korzystania z ulgi kolejowej PKP, które upoważniają do zakupu biletów
ze zniżką 37% na dwa przejazdy w roku.

    Członkowie naszego oddziału są słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii.

3 lutego 2016 roku została powołana Gminna Rada Seniorów w składzie 12 osób, w tym 8 osób to członkowie naszego związku.

    Zarząd zachęca członków do korzystania z portali społecznościowych oraz ze strony internetowej zawierającej bieżące informacje o planach i zamierzeniach naszego oddziału.    

   

O   N A S